Illustrationer till "MR-boken" en bok om mänskliga rättigheter:
Illustrationer till "Barnets rätt" en bok om FNs barnkonvention:
Illustrationer till "Du Äger!" en bok om självkänsla för unga av Mia Törnblom:
Back to Top